Klachten & Garantie

Bij Gentlebrands zijn wij pas tevreden als jij ook tevreden bent. Iedere dag doen we er alles aan om onze klanten tevreden te houden. Mocht je onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn dan kun je bij ons een klacht indienen. Dit kan per e-mail, telefonisch of per post via onderstaande contactgegevens. Dien je een klacht in per e-mail, dan ontvang je hier geen ontvangstbevestiging van. Uiteraard is het ook mogelijk om een klacht in te dienen in onze winkel.

Gentlebrands
Westerstraat 69
1601 AC Enkhuizen
Nederland

Tel: 0228-313686
Email: info@gentlebrands.nl

Nadat je een klacht bij ons hebt ingediend gaan wij deze beoordelen. Vervolgens proberen we samen met jou tot een passende oplossing te komen. Wij reageren uiterlijk binnen 7 dagen inhoudelijk op je klacht.

Garantie

Bij een klacht kijken wij altijd naar de wettelijke garantie die van toepassing is op de klacht die je hebt ingediend. Dit wil zeggen dat het artikel datgene moet doen wat je in alle redelijkheid mag verwachten van het artikel. Daarnaast heb je alleen recht op garantie bij een gegronde klacht. De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

  • Beschadiging door opzet of nalatigheid
  • Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
  • Normale slijtage
  • Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

Is je klacht gegrond, dan vergoeden wij alle kosten binnen de garantietermijn. Naast de (fabrieks)garanties gelden onverminderd de rechten die je hebt als consument op basis van de wet. Ook na afloop van het (fabrieks)garantietermijn kan je met een gegronde klacht bij ons terecht. Jij en ook wij verwachten dat een artikel na een bepaalde periode en bij normaal gebruik/onderhoud nog goed is. Is dit niet het geval, neem dan contact met ons op. Samen proberen we dan tot een passende oplossing te komen.