Algemene voorwaarden

Op al onze transacties via het Internet zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
Wij hechten veel waarde aan de relatie met u als trouwe klant en is het voor ons dan ook van het grootste belang dat uw rechten nageleefd worden en dat u als klant vertrouwen in ons kunt krijgen en behouden.

'GentleBrands' behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding.
De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen.

Alle artikelen die door 'GentleBrands' worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven.
Alle artikelen zijn 100% authentiek en worden verzonden in originele verpakking.
De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld.
De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zij een reëel beeld vormen van het door u aan te schaffen product.

Al de artikelen op onze website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad.
Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren.
'GentleBrands' kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel.

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor 'GentleBrands'.
Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door ' GentleBrands' kunnen worden uitgesloten.

GentleBrands' is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële schade en/of andere schade, van welke aard dan ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. het transport, de levering, het depot, het plaatsen, het gebruiken of de werking van de geleverde artikelen.

De leveringstermijn van het artikel bedraagt 1 tot 5 werkdagen indien voorradig.
Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door 'GentleBrands' overschreden wordt, zal zij u hiervan onmiddellijk (telefoon, brief of e-mail) in kennis stellen.
In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met 'GentleBrands' te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail of brief aan 'GentleBrands' te melden.

'GentleBrands' behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan van 'GentleBrands' of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

Gelet op haar hoedanigheid als tussenpersoon, beperkt ' GentleBrands' haar garantie voor de geleverde goederen tot de door de leverancier toegekende garantie.
Hierbij leveren de leveranciers hoogwaardige en kwalitatief goede producten.

'GentleBrands' zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet nakomen door zijn leveranciers van zijn verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier.

'GentleBrands' is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden verwezen.

'GentleBrands' geeft u de gelegenheid het bestelde artikel retour te zenden als u niet tevreden over de maat of kwaliteit van het desbetreffende artikel.
U hebt hiervoor 7 dagen de tijd, het artikel moet dan wel aan de volgende eisen voldoen:

  • niet gedragen of gebruikt
  • originele kaartjes dienen nog aan het artikel te zitten
  • product in de originele verpakking en goed verpakt te worden.

Wilt u een artikel ruilen? Stuur dan eerst een E-mail of brief naar: info@gentlebrands.nl ter beoordeling van uw wens of klacht.
Wij zullen u zo spoedig mogelijk een oplossing aanbieden die de bestelling kan voltooien.

Wanneer u een artikel terug wilt sturen naar 'GentleBrands' zijn de kosten van transport voor rekening van de verstuurder (u als klant).
Het pakket dient te worden verzonden met Postnl.
De verantwoordelijkheid tijdens een retourzending is volledig voor de verzender.
Wij zullen alles in het werk te stellen om uw bestelling als nog naar wens te verwerken.

Het regeltje "niet goed, geld terug" is ook van toepassing bij 'GentleBrands'. Dus bent u niet tevreden, stuur het artikel terug en u ontvangt een oplossing of het aankoop bedrag zo spoedig mogelijk op uw bank of rekeningnummer. Bij een retour brengen wij € 7, - administratiekosten in rekening.

Klarna Algemene Voorwaarden Lees dit goed Deze voorwaarden voor Betaal later zijn van toepassing tussen jou en de winkel waar je je spullen, tickets of diensten koopt en waarbij je de betaalmethode Betaal later kiest. Als je voor Betaal later kiest, bieden wij je de mogelijkheid om 14 dagen na verzending van je bestelling te betalen. In het geval van (digitale) diensten is dit de datum waarop de dienst geleverd wordt of beschikbaar voor je is. Wij dragen onze vordering op jou over aan Klarna Bank AB. Klarna zal je een betaalinstructie sturen zodat je direct aan Klarna kunt betalen. Voor contactgegevens en meer informatie over Klarna kun je klarna.com bezoeken. Je betaalt alleen als je je bestelling hebt ontvangen! Klarna biedt consumenten aankoopbescherming, wat inhoudt dat je niet hoeft te betalen voor je bestelling tot je die ontvangen hebt en dat Klarna je helpt als je problemen hebt met je aankoop. Meer informatie over Klarna’s aankoopbescherming vind je hier. Kosten en (te) late betaling Wij rekenen €0 voor het gebruik van Betaal later. Als je nog niet aan Klarna hebt betaald op de uiterste betaaldatum genoemd in de betaalinstructies, wordt er per e-mail kosteloos een eerste herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Bij de tweede herinnering zal Klarna € 13,50 aanmaningskosten in rekening brengen. Bij aankopen onder € 20,- wordt € 7,50 aanmaningskosten in rekening gebracht. Blijft betaling uit dan kunnen deze kosten voor bedragen tot € 2.500,- oplopen tot 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,-. Kredietcheck en het behandelen van je gegevens door Klarna Als je voor Betaal later kiest zal Klarna je kredietwaardigheid beoordelen. Als een kredietcheck uitgevoerd is kun je hierover geïnformeerd worden doormiddel van een brief of een e-mail. Klarna verwerkt je persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst en voor de aanvullende doeleinden die je kunt vinden in onze privacyverklaring. De privacyverklaring is hier en op onze website beschikbaar. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je dat je deze verklaring hebt gelezen. Wij verwerken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om je te identificeren en om klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Wij kunnen je gegevens ook doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), die buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn. In de privacyverklaring vind je meer informatie over het delen van gegevens, je rechten met betrekking tot je gegevens, hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen of hoe je een klacht kunt indienen bij een autoriteit. Omgaan met onze rechten Jij stemt ermee in dat wij onze rechten uit hoofde van een overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn aan een andere persoon of rechtspersoon mogen cederen. Als wij dat doen, heeft dat verder geen enkele invloed op jouw wettelijke (consumenten)rechten.